Cần hoàn thiện pháp luật trong phương pháp định giá đất | VTV24

Định giá đất đai luôn là bài toán không hề đơn giản. Đặc biệt là khi quá trình định giá đó có thể giúp chuyển hàng nghìn tỷ đồng ngân sách Nhà nước vào túi của những nhóm lợi ích. Và bởi vậy, việc hoàn thiện các quy định phương pháp định giá đất cũng là 1 nội dung thảo luận tại buổi hội thảo khoa học do Kiểm toán Nhà nước tổ chức mới đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*