Kinh nghiệm phát triển thành phố thông minh từ Thượng Hải| VTV24

Để xây dựng thành phố thông minh, công tác quy hoạch là một trong những yếu tố then chốt. Thượng Hải đã làm thế nào để để ứng dụng công nghệ vào công tác quy hoạch xây dựng thành phố thông minh? Chia sẻ của ông Wesley Chen – Viện thiết kế đô thị thông minh INESA – Thượng Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published.*