Tràn lan sử dụng đất công sai mục đích ở Hà Nội | VTV24

Hàng chục nghìn m2 đất tại nhiều dự án ở Hà Nội đang bị “biến tướng” thành các bãi trông giữ xe không phép, hay các nhà hàng, quán ăn… với diện tích đất rất lớn và không phải trả tiền thuế đất. Dư luận đã và đang đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở

Leave a Reply

Your email address will not be published.*