Nhà ở xã hội: trả tiền vẫn còn phải đợi tiếp | VTV24

sau gần nửa năm triển khai chương trình cho vay mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi 4.8%/năm, Ngân hàng Chính sách xã hội mới giải ngân được 200 tỷ trong tổng số vốn 1.000 tỷ đồng. Một trong số các nguyên nhân khiến việc giải ngân còn gặp vướng mắc là do chủ đầu tư đã thế chấp dự án để vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*