TPHCM cấp giấy tờ nhà đất cho cơ sở tôn giáo | FBNC

TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 800 khu đất của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố với quy mô khoảng 200 hecta.

Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố đang tiếp tục triển khai kế hoạch kê khai, đăng ký, công nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố. Trải qua nhiều thời kỳ với sự thay đổi thường xuyên của quy định pháp luật nên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhiều trường hợp còn gặp trở ngại.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 800 khu đất của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố với quy mô khoảng 200 hecta.

UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện tập trung thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo. Trường hợp đủ điều kiện thì nhanh chóng cấp giấy chứng nhận, nếu không đủ điều kiện thì cần lập danh sách công khai, minh bạch để quản lý và giải thích cho các cơ sở tôn giáo được rõ.

CTV Thuận Thái/VOV-TP.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published.*