Dở khóc dở cười doanh nghiệp đi nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa được giải quyết| VTV24

Trong khi rất nhiều doanh nghiệp bất động sản bị “bêu tên” vì chây ỳ nộp tiền sử dụng đất, thậm chí dù dự án đã hoàn thành, người dân vào ở từ lâu, thì tại TP HCM, một câu chuyện ngược đời lại đang diễn ra. Đó là doanh nghiệp đi xin nộp tiền sử dụng đất, nhưng lại chưa thể được giải quyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*