TP.HCM phát triển bất động sản theo hướng đô thị thông minh | VTV24

Đề án phát triển đô thị thông minh của TPHCM vừa được thông qua đã và đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều thành phần xã hội, đặc biệt là những chuyên gia, nhà đầu tư. Tại TPHCM, lãnh đạo TP và các Sở ngành cũng đã có những bước chuẩn bị ban đầu cho định hướng phát triển thị trường bất động sản theo quy hoạch đô thị thông minh

Leave a Reply

Your email address will not be published.*