Nửa đầu tháng 9, xuất khẩu gạo giảm | FBNC

Báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết, khối lượng gạo xuất khẩu trong nửa đầu tháng 9 đạt 192.761 tấn, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị xuất khẩu giảm 12,3% xuống gần 92 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/9/2018, tổng lượng gạo xuất khẩu tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2017 lên 4,7 triệu tấn, với giá trị xuất khẩu tăng 24,4% lên 2,4 tỷ USD.

Leave a Reply

Your email address will not be published.*