Tình hình thu hút đầu tư trong 03 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

#1
Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong 03 tháng đầu năm 2018

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 03 tháng đầu năm 2018 tính đến ngày 19/03/2018 là 354,9 triệu USD, đạt 92% so với cùng kỳ năm 2017 (384,2 triệu USD), đạt 35 % kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 17 dự án với tổng vốn 84 triệu USD; 17 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 270,9 triệu USD.

Về lĩnh vực đầu tư: Các dự án thu hút trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh là thu hút có chọn lọc, ưu tiên chọn dự án công nghệ cao, lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ, dự án thân thiện môi trường... Các dự án đầu tư điều chỉnh có nội dung đa dạng như điều chỉnh nhà đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động, mở rộng quy mô dự án, tăng vốn đầu tư và vốn góp...

Về quốc gia: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai chủ yếu thuộc các quốc gia châu Á, phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Lũy kế đến ngày 19/03/2018 trên địa bàn tỉnh có là 1.767 dự án với tổng vốn đầu tư 32,2USD, trong đó số dự án còn hiệu lực là 1.307 dự án tổng vốn 27,2 triệu USD; 460 dự án thu hồi tổng vốn 5.005,7 triệu USD. Các dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.

Một số dự án tiêu biểu trong 03 tháng đầu năm 2018:

*. Dự án cấp mới:

- Dự án Cty TNHH August Sport của ALL WELLS INTERNATIONAL CO., LTD (British Virgin Islands) tại KCN Tam Phước, vốn đầu tư đăng ký 15 triệu USD;

- Dự án Cty TNHH Great Kingdom Nhơn Trạch 2 (Singapore) tại KCN Nhơn Trạch 2, vốn đầu tư đăng ký 10 triệu USD

*. Dự án tăng vốn:

- Dự án Nhà máy BOSCH GASOLINE SYSTEMS – HCP tại Long Thành (Hà Lan) tại KCN Long Thành với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 71 triệu USD;

- Dự án Cty CP Dược Phẩm OPV (Singapore) tại Biên Hòa II với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 47,7 triệu USD;

- Dự án Cty TNHH SMC Manufacturing Việt Nam (Nhật Bản) tại KCN Long Đức với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 47 triệu USD.

Phòng KTĐN
 

Tin xem nhiều