TPHCM: Phí quản lý chung cư có thể thấp hơn 500 đồng/m2/tháng

#1
Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành khung giá quản lý dịch vụ vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khung giá này được áp dụng cho việc thu phí quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TPHCM theo quy định tại điều 106 Luật Nhà ở, làm cơ sở để các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở hoặc trong trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư được UBND TPHCM ban hành đối với nhà chung cư không có thang máy mức tối thiểu là 500 đồng/m2, tối đa là 3.000 đồng/m2; đối với nhà chung cư có thang máy mức tối thiểu là 1.500 đồng/m2, mức tối đa là 6.000đ/m2. Các mức giá này chưa có dịch vụ gia tăng và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND cũng nêu rõ, các chi phí cấu thành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư bao gồm các chi phí để thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 10 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư không bao gồm phí bảo trì phần sở hữu chung, chi phí trông giữ xe, chi phí sử dụng nhiên liệu, năng lượng, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thông tin liên lạc và các chi phí dịch vụ khác phục vụ cho việc sử dụng riêng của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư ban hành tại Quyết định 11/2018/QĐ-UBND không áp dụng đối với các trường hợp: Nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước mà chưa được cải tạo xây dựng lại; nhà chung cư xã hội chỉ để học sinh, sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng; đã thống nhất về giá dịch vụ quản lý tại Hội nghị nhà chung cư; đã có thỏa thuận chung về giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trong hợp đồng mua, bán, thuê, thuê mua căn hộ.

Đáng chú ý, Quyết định 11/2018/QĐ-UBND cũng ghi rõ, đối với trường hợp doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư được hỗ trợ giảm giá dịch vụ hoặc chung cư có các khoản thu kinh doanh dịch vụ từ các diện tích thuộc phần sở hữu chung thì phải được tính để bù đắp chi phí quản lý vận hành nhà chung cư nhằm giảm giá dịch vụ nhà chung cư và có thể thu kinh phí thấp hơn mức giá tối thiểu.

Trong thời gian qua, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra nhiều trường hợp mâu thuẫn tại các chung cư về mức phí quản lý vận hành nhà chung cư như: chung cư Mido quận Bình Thạnh, chung cư tái định cư Phú Thọ quận 11, chung cư tái định cư An Lộc quận 2…. Do đó, việc UBND TPHCM ban hành khung giá quản lý vận hành nhà chung cư là một việc làm cần thiết.

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 10/04/2018.

Anh Tuấn
 

Tin xem nhiều