Giá đất ở TP Thủ Đức điều chỉnh ra sao?

dangkhoapc

Moderator
Staff member
#1
Cục Thuế TP.HCM đề xuất giữ nguyên giá đất các tuyến đường của ba đơn vị cũ (các quận 2, 9 và Thủ Đức) trên bảng giá cũ áp dụng cho các tuyến đường của TP Thủ Đức (TP.HCM).

Cục Thuế TP.HCM có văn bản gửi UBND TP.HCM kiến nghị về áp dụng giá đất năm 2021 đối với TP Thủ Đức.

Theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM thì TP có 22 đơn vị hành chính cấp huyện (16 quận, năm huyện và một thành phố), 321 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 58 xã, 249 phường và năm thị trấn). Đối chiếu với các quy phạm pháp luật áp dụng giá đất năm 2021 khi xác định nghĩa vụ tài chính, Cục Thuế TP báo cáo và có ba ý kiến với UBND TP về nội dung trên.
gia-dat-o-tp-thu-duc-dieu-chinh-ra-sao-min.jpg

Giữ nguyên giá đất các tuyến đường

Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 được UBND TP ban hành theo Quyết định số 02/2020 có hiệu lực ngày 26-1-2020. Cục Thuế TP viện dẫn tại khoản 3 Điều 4 Quyết định 02 quy định bảng giá các loại đất phi nông nghiệp, trong đó có bảng giá đất ở vị trí 1.

Trong đó, phụ lục bảng 6 gồm bảng giá đất ở của 19 quận, năm huyện trên địa bàn TP.HCM. Việc thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập ba quận gồm các quận 2, 9 và Thủ Đức nên cần thiết phải sớm ban hành quyết định điều chỉnh sửa đổi Quyết định số 02 nêu trên (bổ sung bảng giá đất của TP Thủ Đức).

Để tránh biến động, bảo đảm tính liên tục, không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu tài sản, giao dịch mua bán bất động sản… Cục Thuế TP đề xuất: Hiện tại vẫn giữ nguyên giá đất các tuyến đường của ba đơn vị cũ (các quận 2, 9 và Thủ Đức) trên bảng giá cũ áp dụng cho các tuyến đường của TP Thủ Đức trong quyết định điều chỉnh sửa đổi Quyết định số 02.

Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020

Hiện nay, UBND TP.HCM chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021. Sở Tài chính là cơ quan chủ trì xây dựng và trình UBND TP ban hành hệ số này để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp hằng năm.

Theo Cục Thuế TP, Nghị định số 123/2017 (về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước) quy định có hai trường hợp như sau:

Trường hợp một, căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 123 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2014) thì tại thời điểm xác định tiền sử dụng đất mà UBND cấp tỉnh chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm trước đó để xác định tiền sử dụng đất phải nộp. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc thất thu ngân sách do chậm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có).

Trường hợp hai, nếu tại thời điểm xác định đơn giá thuê đất hoặc điều chỉnh đơn giá thuê đất mà UBND cấp tỉnh chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm trước đó để xác định số tiền thuê đất phải nộp. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc thất thu ngân sách do chậm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (nếu có).

Quy định này căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 123 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2014 của Chính phủ) quy định về tiền thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Theo quy định nêu trên, trường hợp UBND cấp tỉnh chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 thì cơ quan thuế áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm trước đó (năm 2020) để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

Ngày 16-1-2020, UBND TP có Quyết định số 03 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 thì phạm vi áp dụng có phân theo khu vực (quận 2 cũ thuộc khu vực 2; quận 9 và Thủ Đức cũ thuộc khu vực 3) không thể áp dụng quy định này cho TP Thủ Đức khi thành lập.

Cục Thuế đề xuất UBND TP cần sớm ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 có bổ sung địa bàn TP Thủ Đức để không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu nhà ở giao dịch mua bán bất động sản.

Đồng thời Cục Thuế TP cũng đề xuất hai trường hợp trong thời gian chưa ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021, riêng địa bàn TP Thủ Đức mới khi xác định nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuế sẽ chờ hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 hoặc UBND TP chấp thuận cho cơ quan thuế được áp dụng Quyết định 03 đối với TP Thủ Đức (theo hệ số điều chỉnh khu vực tương ứng như trước đây) cho đến khi có quyết định mới.

Đề xuất sớm ban hành đơn giá thuê đất

Điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 50 của UBND TP.HCM ngày 24-12-2014 quy định tỉ lệ % tính tiền thuê đất được xác định tùy theo khu vực và mục đích sử dụng đất thuê. Theo đó, quận 2 cũ thuộc khu vực 2; quận 9 và Thủ Đức cũ thuộc khu vực 3 không còn được áp dụng cho TP Thủ Đức khi thành lập (sáp nhận các quận 2, 9 và Thủ Đức).

Cục Thuế TP đề xuất UBND TP sớm ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung Quyết định số 50 nêu trên để áp dụng cho địa bàn TP Thủ Đức.

Cục Thuế TP cũng đề nghị UBND TP sớm có ý kiến chỉ đạo Sở TN&MT, Sở Tư pháp sớm nghiên cứu, trình ban hành các quyết định về giá đất ở, hệ số điều chỉnh giá đất, đơn giá thuê đất phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức để áp dụng trong năm 2021.
 

Tin xem nhiều