Lấn, chiếm đất phi nông nghiệp là đất nghĩa trang, nghĩa địa bị xử phạt như thế nào?

#1
Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống, sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó "đất đai" là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,...của mình, thông thường người dân sẽ phải thông qua một số hoạt động như nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế; chuyển đổi; chuyển mục đích sử dụng,vv,,,. Song song với quá trình ấy là sự kéo theo hàng loạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do người dân chưa hiểu biết về pháp luật.

Vi phạm hành chính trong đất đai là những hành vi xâm hại đến trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Những vi phạm trên có thể phát sinh trong quá trình quản lý; và sử dụng đất đất đai của nhà nước và người sử dụng đất như trong quá trình giao đất; cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,...
Hệ quả của các hành vi này đó chính là gây ra những thiệt hại to lớn cho nhà nước; ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; gây khó khăn cho nhà nước trong công tác quản lý đất đai nói riêng; và trật tự pháp luật nói chung.
1. Định nghĩa về lấn đất, chiếm đất, đất nghĩa trang, nghĩa địa

Ngày nay, người dân đã không còn xa lại với những cụm từ như "lấn", "chiếm" đất trong xã hội. Trong thời gian trước đây, khi công tác quản lý về đất đai của nhà nước ta nói chung còn hạn chế; lỏng lẻo thể hiện trước hết là ở những quy phạm; những chế tài pháp luật dẫn đến tình trạng người dân, đặc biệt là ở các khu vực vùng nông thôn; vùng núi tiến hành lấn chiếm đất một cách vô cùng mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai ra đời đã khắc phục được phần nào những thiếu xót và hạn chế trong việc định nghĩa cũng như về chế tài áp dụng đối với những hành vi được coi là lấn, chiếm đất.
Theo đó:

Lấn đất được hiểu là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.

Chiếm đất được hiểu là việc sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép;
 • Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức; cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép;
 • Sử dụng đất được Nhà nước giao; cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng (trừ trường hợp hộ gia đình; cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp);
 • Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất; cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, nhà nước ta chưa có một định nghĩa cụ thể về đất nghĩa trang, nghĩa địa. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, nghĩa trang và nghĩa địa là những nơi phục vụ cho việc chôn cất người đã khuất. Từ đó có thể suy ra rằng, đất nghĩa trang, nghĩa địa là đất mà theo như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của nhà nước nhằm phục vụ mục đích chôn cất.
2. Hình thức và mức xử phạt đối với hành vi lấn, chiếm đất phi nông nghiệp là nghĩa trang, nghĩa địa

Theo quy định của pháp luật đất đai, đất nghĩa trang, nghĩa địa thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Trong trường hợp người sử dụng đất lấn; chiếm đất phi nông nghiệp là đất nghĩa trang, nghĩa địa sẽ phải chịu hình thức và mức xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta;
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;
 • Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;
 • Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 01 héc ta trở lên.
Lưu ý:

 • Thứ nhất, mức xử phạt trên áp dụng với đối tượng là cá nhân; hộ gia đình. Đối với tổ chức mức xử phạt sẽ bằng hai (02) lần mức xử phạt của hộ gia đình; cá nhân
 • Thứ hai, mức xử phạt trên áp dụng đối với khu vực nông thôn, đối với khu vực đô thị mức xử phạt sẽ là gấp hai (02) lần nông thôn
 • Thứ ba, người vi phạm có thể phải thực hiện một số biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm; Buộc thực hiện tiếp thủ tục giao đất; thuê đất theo quy định đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, thuê đất; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, vv...


Một trong các hành vi được coi là vi phạm hành chính phổ biến hiện nay tại nhiều địa phương đó chính là việc người dân lấn, chiếm đất nghĩa trang, nghĩa địa để phục vụ mục đích cá nhân. Vậy hành vi trên bị xử phạt như thế nào? Thời hiệu và hình thức xử phạt ra sao?
Nhận thấy những vướng mắc chung của nhiều người dân, Luật Tuệ An xin cung cấp bạn đọc những thông tin về xử phạt vi phạm hành chính khi người dân có hành vi lấn, chiếm đất nghĩa trang, nghĩa địa như sau:

 1. Định nghĩa về lấn đất, chiếm đất, đất nghĩa trang, nghĩa địa
 2. Hình thức và mức xử phạt đối với trường hợp lấn, chiếm đất phi nông nghiệp là đất nghĩa trang, nghĩa địa
 3. Thời hiệu xử phạt đối với hành vi trên
3. Thời hiệu xử phạt đối với hành vi trên

Hiện nay, thời hiệu xử phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được áp dụng chung là hai (02) năm theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính.

 • Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm
 • Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm
 • Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức; cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Đọc thêm các bài viết về đất đai tại : Tranh chấp mốc giới ngăn cách với hàng xóm
 

Tin xem nhiều