Dịch vụ thành lập và hoạt động công sở thay mặt đại diện

#1
giấy tờ thủ tục Thành lập địa điểm kinh doanh- công sở đại diện được triển khai theo quy trình sau:
Bước 1: chuẩn bị hồ sơ:
sau thời điểm nhận được thông báo về tên, nơi đặt, số Smartphone của địa điểm kinh doanh- công sở thay mặt đại diện, người đứng đầu vị trí kinh doanh- công sở thay mặt đại diện, Chúng tôi sẽ soạn hồ sơ & chuyển cho người tiêu dùng ký đóng dấu.
phần tử hồ sơ Ra đời địa điểm kinh doanh- công sở thay mặt đại diện gồm:
  • chứng tỏ thư hoặc hộ chiếu công chứng của kẻ đứng đầu vị trí kinh doanh- công sở đại diện.
  • ra quyết định chỉ định người đầu tàu vị trí kinh doanh- công sở thay mặt đại diện nếu người đầu tàu địa điểm không đồng thời là người đại diện theo quy định hoặc cổ đông, thành viên, chủ chiếm hữu Doanh Nghiệp.
  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký Công Ty của Công Ty mẹ.
  • Giấy reviews hoặc giấy uỷ quyền cho tất cả những người nộp hồ sơ.
  • minh chứng thư hoặc hộ chiếu công chứng của người nộp hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch góp vốn đầu tư nơi Doanh Nghiệp Thành lập và hoạt động vị trí kinh doanh- công sở đại diện thay mặt
sau khoản thời gian nhận được hồ sơ có không thiếu chữ ký của khách hàng, Chúng tôi sẽ được nộp hồ sơ tại Sở chiến lược & góp vốn đầu tư nơi Công Ty thành lập và hoạt động địa điểm kinh doanh- công sở đại diện & theo dõi cho tới lúc ra được công dụng cho quý khách hàng.
hiệu quả quý khách nhận được khi tiến hành thủ tục Thành lập và hoạt động vị trí kinh doanh- công sở đại diện:
  • Giấy chứng nhận ĐK buổi giao lưu của địa điểm kinh doanh- văn phòng đại diện thay mặt.
  • Hồ sơ nội bộ để lưu tại văn phòng.
>>>XEM THÊM: Dịch vụ thành lập và hoạt động hộ buôn bán

Lưu ý:
 • trong năm 10 ngày thao tác làm việc, kể từ thời điểm ngày ra quyết định lập địa điểm kinh doanh, Công Ty gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng ĐK kinh doanh.
 • Tên địa điểm buôn bán phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và những ký hiệu. Phần tên riêng trong tên vị trí buôn bán của Doanh Nghiệp không được dùng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.
 

Tin xem nhiều