Cung cấp bộ Dự kiến kỳ thi ielts

#1
Chào bạn, có phải bạn đang cần bộ đề thi IELTS GIỐNG 100% đề thi thật cho kỳ thi IELTS đang tới của bản thân. Yêu IELTS là nơi san sẻ những kinh nghiệm, cách thức tự học IELTS 8.0, cũng là nơi cung cấp dữ liệu, Dự kiến IELTS chính xác nhất.
Nội dung tài liệu dự đoán IELTS
Để thi IELTS sẽ tiến hành phân thành 4 phần: Listening, Reading, Wringting, Speaking. Đối với mỗi phần Yêu IELTS sẽ cung cấp cho bạn bộ dữ liệu như thế nào?
  • Listening: Bạn sẽ tiến hành chúng tôi cung ứng 40 đề dự đoán Listening. Trước ngày thi của bạn 4 ngày, các bạn sẽ nhận được miễn phí cập nhật rút gọn chỉ còn 20 đề - 20 đề đó sẽ là dự đoán sau cuối & đúng chuẩn nhất cho ngày bạn thi.
  • Reading: 40 “passages” Reading. Cũng giống như phần Listening, trước ngày thi 4 ngày chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bộ đề Dự kiến Ielts Reading rút gọn chỉ từ 20 passages cho phần dự đoán Reading.
  • Writing: Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 80 topics có xác suất ra đề cao nhất trong kỳ thi đang tới của bạn. Không chỉ có vậy là các bài chữa mẫu “band” 7+ theo phong cách của thầy SIMON. Bạn cũng được trang bị không thiếu những ý tưởng & từ vựng để viết bất cứ đề nào khi thi thật. Trước thời điểm ngày thi của bạn 4 ngày, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bộ đề rút gọn còn 20 chủ đề, Dự kiến đúng chuẩn cho 1 ngày thi của bạn.
  • Speaking: bạn sẽ nhận được 20 Topics Part 1 và 50 Topics Part 2 và Part 3, kèm theo chính là các câu trả lời mẫu “band” 7+. Bảo đảm an toàn với những bạn rằng TRÚNG 100% khi thi thật.
Chú ý:
  • Bộ đề nội bộ BC và IDP
  • Bộ đề luôn được update tiên tiến nhất cho từng lần thi
cam kết ràng buộc của chúng tôi so với bộ Dự kiến chuẩn IELTS 2019
Yêu IELTS khẳng định hoàn vốn nếu đề thi thật không Nằm trong bộ dự đoán của chúng tôi:
  • Dự kiến Full 4 năng lực (độc quyền)
  • cam đoan 100% trúng đề thi thật
  • Bộ dự đoán + bài mẫu Writing band 8.0 trở lên
  • Bộ dự đoán + cách trả lời Speaking band 8.0 trở lên
 

Tin xem nhiều