Thủ tục nhập khẩu nhà lắp ghép bằng thép

#1
Câu hỏi: Công ty nhập khẩu mặt hàng: Nhà lắp ghép bằng thép, mã HS: 94060094. Xin hỏi với mặt hàng như trên khi nhập khẩu về phải kiểm tra chuyên ngành gì? và mặt hàng này có cần giấy phép nhập khẩu (tự động) hay không?

Câu trả lời

– Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2015 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

– Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ-BCT ngày 08 tháng 09 năm 2016 của Bộ Công thương về việc công bố danh mục sản phẩm hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

– Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

– Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12/06/2015 của Bộ Công thương quy định về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

– Căn cứ Thông tư số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 của Bộ Khoa học Công nghệ về công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ


Mặt hàng nhà lắp ghép bằng thép (mã HS: 94060094) không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo các quy định trên nên công ty được nhập khẩu như hàng hoá thông thường và không thuộc danh mục hàng hoá nhập khẩu cần giấy phép nhập khẩu tự động.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Xem mẫu nhà lắp ghép đẹp tại: http://xaylaphanoi.com/cac-mau-nha-lap-ghep-nha-khung-thep-dep-nhat.html
 
Last edited by a moderator: