Cử tri Đồng Nai nhất trí thành lập thành phố Long Khánh

#1
Đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh này đưa ra lấy ý kiến cử tri và được đa số tán thành.

UBND tỉnh Đồng Nai đang triển khai xây dựng các Đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính cấp xã gồm:

1. Đề án thành lập phường Hóa An, phường An Hòa, phường Hiệp Hòa, phường Tân Hạnh, phường Phước Tân, phường Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa;

2. Đề án thành lập thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch;

3. Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Bầu Hàm 2, Xuân Thạnh, Hưng Lộc, Quang Trung và thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất;

4. Đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính 06 xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn, Suối Trầu thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành;

5. Đề án thành lập phương Xuân Lập, phường Xuân Tân, phường Bảo Vinh, phường Suối Tre, phường Bàu Sen và thành lập thành phố Long Khánh.

UBND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy ý kiến cử tri về các Đề án trên và nhận được sự tán thành của cử tri với tỷ lệ cao.

Cụ thể, đối với việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai, có 97,72% cử tri đồng ý. Đề án thành lập phường Hóa An, phường An Hòa, phường Hiệp Hòa, phường Tân Hạnh, phường Phước Tân, phường Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa được 90,76% cử tri đồng ý.

Đề án thành lập thị trấn Hiệp Phước thuộc huyện Nhơn Trạch được 99,78% cử tri đồng ý.

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Bầu Hàm 2, Xuân Thạnh, Hưng Lộc, Quang Trung và thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất được 99,31% cử tri đồng ý.

Đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính 06 xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn, Suối Trầu thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được 85,88% đồng ý.

Đề án thành lập phương Xuân Lập, phường Xuân Tân, phường Bảo Vinh, phường Suối Tre, phường Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh được 97,07% cử tri đồng ý.

Mời bạn đọc xem toàn văn Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến của cử tri về Đề án điều chỉnh, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai tại đây.

Tuệ Văn nguồn http://baochinhphu.vn/Xa-hoi/Cu-tri-Dong-Nai-nhat-tri-thanh-lap-thanh-pho-Long-Khanh/345633.vgp