vật liệu chống thấm

  1. C

    Sơn sàn Epoxy gốc dầu hệ lăn keraseal ADO20

    Sơn sàn Epoxy gốc dầu hệ lăn keraseal ADO20 là hệ thống phủ sàn epoxy hai thành phần gốc dung môi, bề mặt hoàn thiện không mạch nối và kháng hóa chất phổ thông. Ứng dụng - Nhà máy sản xuất thực phẩm và nước giải khát - Ngành dược phẩm - Nhà máy cơ khí chính xác - Bệnh viện và khu vô trùng...
  2. C

    Sơn epoxy gốc dầu hệ lăn KeraSAEL ADO10

    Sơn epoxy gốc dầu hệ lăn KeraSAEL ADO10 là hệ thống phủ epoxy chống bụi hai thành phần gốc dung môi, bề mặt hoàn thiện không mạch nối, kháng khuẩn và kháng hóa chất phổ thông. Ứng dụng - Nhà kho - Ngành công nghiệp thực phẩm - Ngành sản xuất hóa chất - Ngành sản xuất linh kiện điện tử...