vật liệu chống thấm sàn nhà

  1. S

    Vật liệu chống thấm Flexseal ADF100

    FLEXSEAL ADF100 Acrylic Cementitious Highly Flexible Waterproofing Membrane Vật liệu chống thấm Flexseal ADF100 là hợp chất chống thấm tạo màng acrylic gốc xi măng là hỗn hợp gồm hai thành phần bột và dung dịch: thành phần dung dịch là hỗn hợp các polymer có độ bền và độ dẻo cao, thành phần bột...