tổ chức hội thảo

  1. A

    "06 Điều Quan Trọng Nhất" tạo nên một buổi hội thảo thành công

    Các cuộc họp hội nghị - hội thảo có thể diễn ra ở bất cứ đâu: trong quán cà phê, khách sạn 5 sao, coworking space, hội chợ thương mại, hoặc tại chính văn phòng của doanh nghiệp. Cho dù cuộc họp đó được tổ chức tại đâu thì điều quan trọng nhất bạn cần tạo ra chính là sự trải nghiệm, sự gắn kết...