setup phòng họp

  1. A

    #10 Mô Hình Setup chỗ ngồi phòng họp độc đáo nhất toàn cầu!

    Phòng họp là nơi mọi người trao đổi và đưa ra những chiến lược, phương hướng phát triển công ty. Vậy nên, việc setup chỗ ngồi phòng họp phù hợp để tăng sự tương tác là rất quan trọng. Dưới đây là 10 mô hình setup phòng họp hiện đại, độc đáo dành cho các doanh nghiệp. SETUP 01 - SETUP PHÒNG HỌP...
  2. A

    Setup chỗ ngồi phòng họp như thế nào cho đẹp ?

    Xin chào, Hiện tại mình đang cần thiết kế phòng họp cho 10 người. Mình cần không gian đủ rộng, phong cách hiện đại chút. Vậy mình nên setup chỗ ngồi phòng họp như thế nào cho đẹp ?