sổ đỏ và sổ hồng

  1. H

    Hiểu rõ về sổ hồng, sổ đỏ để giúp giao dịch mua nhà đất thành công.

    Khi tiến hành giao dịch mua bán nhà đất, chúng ta phải hiểu rõ những điều liên quan tới sổ hồng, sổ đỏ dưới đây để tránh những rủi ro xảy ra không như mong đợi. 1. Khái niệm về sổ đỏ? Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bìa có màu đỏ, với...