phong thủy

  1. ceresa

    [Infographic] Không Muốn Tán Gia Bại Sản Phải Tuyệt Đối Tránh Mua 4 Kiểu Nhà Này

    Xét về phong thuỷ, có một số vị trí và thế nhà bạn cần tuyệt đối tránh để không gặp phải những “tai bay vạ gió” khi mua. Một số chia sẻ bạn có thể tham khảo: Đường chính đâm thẳng vào nhà Nhà ở có trục đường cái chiếu thẳng vào sẽ tạo thành luồng xung sát mạnh đi thẳng trực diện vào nhà...