ống giấy

  1. B

    Ống tube giấy đựng poster có nắp 2 đầu

    Quy cách sản phẩm: - Ống đường kính trong 52mm - Độ dày: 3mm - Ống dài : 65cm - Có bắp thiếc bịt 2 đầu - 1 ống đựng được khoảng 5-6 poster khổ lớn a1 Ngoài ra, Xưởng FSViet cũng nhận cắt theo độ dài yêu cầu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sản xuất các ống kích thước khác như ống phi 25, 27...