mua nhà ở độ tuổi 28

  1. Thịnh Lê

    5 lời khuyên cho bạn nếu muốn mua nhà ở độ tuổi 28

    Mua nhà là một quyết định quan trọng về mặt tài chính. Theo Realtor.com, 4/5 thành viên của Thế hệ Z (bao gồm những người trẻ sinh sau năm 1997) chắc chắn muốn sở hữu ngôi nhà của họ. Và họ có khả năng tiết kiệm hoặc dự định tiết kiệm để mua nhà vào năm 28 tuổi cao gấp đôi so với các thế hệ...