luật

  1. phuongthao8139

    Lấn, chiếm đất phi nông nghiệp là đất nghĩa trang, nghĩa địa bị xử phạt như thế nào?

    Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống, sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó "đất đai" là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,...của mình, thông thường người dân sẽ...
  2. phuongthao8139

    THỦ TỤC SANG TÊN “SỔ ĐỎ” TẠI QUẬN ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

    Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, dân số tăng cao dẫn đến nhu cầu về nhà đất của người dân ở quận Đống Đa trở lên vô cùng cấp thiết. Cũng từ đó, các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất như chuyển nhượng; tặng cho, chuyển đổi quyền sử dụng đất,...cũng tăng lên một cách chóng mặt. Khác...