khu kinh tế vân đồn

  1. datvandon

    BÁO CÁO TIẾN ĐỘ MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN

    Chiều 2/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư để nghe báo cáo tiến độ đầu tư một số dự án tại khu kinh tế Vân Đồn như tiến độ dự án Ocean Park, dự án Ao Tiên.. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ dự án khu kinh tế Vân...