hệ thống phủ epoxy tar

  1. C

    Sơn bể chứa nước thải, Sơn keraguard-adg70 kháng hóa chất

    KERAGUARD ADG70 là hệ thống phủ epoxy Tar kháng hóa chất, có hàm lượng dung môi thấp. Sơn Epoxy KERAGUARD ADG70 được sử dụng bảo vệ bề mặt bê tông và thép, đặc biệt trong trường hợp điều kiện bề mặt thường xuyên ẩm ướt, cũng như lớp sơn phủ bên trong và bên ngoài cho bề mặt ngầm và ngập nước...