hạn chế phòng họp

  1. A

    11+ Những điều cần hạn chế TRƯỚC - TRONG - SAU phòng họp

    Nhắc đến "họp" có lẽ không mấy ai thích điều này. Họp thường bị coi là mất thời gian, không hiệu quả nhưng họp là quan trọng khi tất cả đã có sự chuẩn bị. Những thói quen hoặc hành vi không tốt có thể ảnh hưởng ngay thời điểm đó hoặc tương lai của bạn. Vậy nên, tốt nhất bạn không nên vi phạm...