feliz homes

  1. N

    Chung Cư Feliz Homes - Hoàng Mai

    DỰ ÁN FELIZ HOMES - Căn hộ nhất định PHẢI SỞ HỮU - Vị trí hiếm hoi còn só lại bên trong vành đai 2.5 của quận Hoàng Mai - Giao điểm kết nối, hưởng lợi từ quy hoạch vùng: Tiềm năng đến từ vị trí bao quanh bởi 7 tuyến đường được quy hoạch xây dựng/ mở rộng - Pháp lý hoàn thiện - Gần 80% diện tích...