dự án phúc an city

  1. T

    LONG AN KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP VỀ ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM

    Hiện nay tỉnh Long An đang khuyến khích doanh nghiệp về đầu tư tại các khu đô thị Trung Tâm, để đảm bảo sự phát triển đồng bộ và những lợi ích tuyệt vời do những khu đô thị trung tâm này mang lại. Tại các khu đô thị, không khí sạch luôn được đảm bảo nhờ những hệ thống lọc không khí tiên tiến...