cổng từ an ninh pentech

  1. pentech

    Giới thiệu cổng từ an ninh Pentech

    HỆ THỐNG CỔNG TỪ AN NINH PENTECH Cổng từ an ninh Pentech giải pháp công nghệ sóng ✅ vô tuyến ✅ áp dụng cho các hệ thống chống trộm tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị shop thời trang dựa trên nguyên lý mất kết nối tín hiệu của anten, tín hiệu này bị chặn lại bởi tem từ an ninh nói chính xác hơn...