can ho west gate binh chanh

  1. M

    Căn hộ ngay trung tâm Hành Chính - chỉ t/toán 30% nhận nhà - Khu căn hộ hạng sang -0935.39.55.00

    𝑾𝑬𝑺𝑻 𝑮𝑨𝑻𝑬- 𝑺𝑰𝑬̂𝑼 𝑷𝑯𝑨̂̉𝑴 2020 của An Gia & Creed Group Nhật Bản mở bán block đẹp nhất dự án với nhiều chính sách hấp dẫn sẽ giúp Anh/Chị giải quyết bài toán "𝑨𝒏 𝑪𝒖̛-𝑳𝒂̣̂𝒑 𝑵𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑" 𝐃𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟏𝟗𝟗 𝐂𝐀̆𝐍 - 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐒𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐎̂́𝐓 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 +Chỉ thanh toán 30% đến khi nhận nhà ( 1%/tháng) +Lãi...