bất động sản nghỉ dưỡng

  1. X

    Nhận diện "thời cơ vàng" với Banyan Tree Residences Lăng Cô

    Năm 2019, thị trường bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng tại khu vực duyên hải Trung Trung Bộ được dự báo sẽ rất sôi động. Trong bức tranh thị trường này, Banyan Tree Residences Lăng Cô được đánh giá là dự án hội đủ mọi điều kiện lý tưởng và đang trong thời điểm vàng để đầu tư. Banyan Tree...
  2. X

    Banyan Tree Residences Lăng Cô: Giá trị của đầu tư cho văn hoá trong bất động sản nghỉ dưỡng

    Yếu tố văn hoá và tinh thần có ý nghĩa ngày càng quan trọng trong mọi lĩnh vực thị trường. Trong du lịch - nghỉ dưỡng, những giá trị này càng được đề cao. Đầu tư vào văn hoá một cách chuyên nghiệp và chân thành sẽ tạo nên những sản phẩm có sức mạnh vượt trội trong cuộc cạnh tranh gay gắt hiện có...