bao giấy

  1. japanpapertechnology

    VỎ BAO ĐỰNG NÔNG SẢN, LƯƠNG THỰC, THƯC PHẨM, TINH BỘT BẰNG GIẤY KRAFT NGUYÊN SINH.

    VỎ BAO ĐỰNG NÔNG SẢN, LƯƠNG THỰC, THƯC PHẨM, TINH BỘT BẰNG GIẤY KRAFT NGUYÊN SINH. Khẳng định vị thế bằng việc là Nhà cung cấp giấy cho: INTERFLOUR, VEDEN, TAPIOCA VIET NAM, UNI-PRESIDENT, VIMAFLOUR,VIKYBOMI... Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Công ty bao bì Nhật Bản (JPT) chuyên cung cấp: Với hơn 20...
  2. japanpapertechnology

    Bao bì Bột trét tường, vữa, sơn, hóa chất XD, vật liệu XD bằng giấy kraft nguyên sinh.

    Khẳng định vị thế bằng việc là Nhà cung cấp giấy cho: SIKA, SAINT GOBAINT,4 ORANGES, NIPPON, VINKEM, BUWON,... Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Công ty bao bì Nhật Bản (JPT) chuyên cung cấp: ✜Bao bì giấy Kraft nguyên sinh nhiều lớp. ✜Bao bì giấy Kraft nguyên sinh nhiều lớp lồng túi...