an phú new city

  1. minhhieu1721

    TỔNG QUAN VÀ VỊ TRÍ AN PHÚ NEW CITY.

    TỔNG QUAN VÀ VỊ TRÍ AN PHÚ NEW CITY. Vị trí: Hai mặt tiền Nguyễn Hoàng và Vũ Tông Phan Đồ án quy hoạch GCN đầu tư dự án, Quyết định giao đất, Quyết định hội đồng xét duyệt dự án, Quyết định phê duyệt dự án, Thỏa thuận 1-500. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận Đơn...